NO NEIXEM DE CIÈNCIES O DE LLETRES… ENS FAN.

Comparteixo amb vosaltres aquest article de la revista Forbes, molt en línia amb el que defensem en MATESxTU: l’habilitat per a les matemàtiques es pot adquirir amb una correcta estimulació. Els seus principals arguments, basats en rigorosos estudis, són:

– L’habilitat matemàtica necessària per als coneixements bàsics plantejats des de primària fins al batxillerat no és innata.
– Aquesta habilitat depèn de l’estimulació prèvia que hagin rebut els alumnes. Els alumnes estimulats acaben sent els més motivats i els que no parteixen amb aquest avantatge es desanimen.
– La intel·ligència és mal·leable, pot créixer o estancar-se. El cervell és un múscul que cal exercitar.
– El mite social generalitzat que hi ha persones que no neixen per a les mats es converteix en una profecia autocumplida.

Aquests són els motius pels quals decidim treballar amb nens d’infantil i primària, estan al millor moment de motivar-los i tenen el potencial per arribar on vulguin.