AMB 6 TANGRAMS PODEM…

… construir un quadrat? Avui hi havia sis nens a classe. Cada un ha fet el seu tangram i, després, han volgut construir un súper gran. Què ha passat? Amb sis només sortia un rectangle, però ho han solucionat ben ràpid: han muntat tres més. Després han fabricat el seu propi tangram sense llapis i regles. Magia?

TANGRAM 1

TANGRAM 2

TANGRAM 3

TANGRAM 4

TANGRAM 5